[ Home ]     [ Producten ]     [ Consultancy ]    [ Contact ]    [ English
 

Over ons

Producten

Consultancy

Contact

Akoestisch luchtvochtigheid meten met HumiTemp® - een technische doorbraak

HumiTemp® meet real-time luchtvochtigheid en de temperatuur met hoge nauwkeurigheid. Het systeem heeft een bereik tot echt 100% Relatieve Vochtigheid (RV).

Het industriële akoestische luchtvochtigheidmeetsysteem is ook geschikt voor hogere temperaturen. Het is een hoogwaardig, betrouwbaar en accuraat meetsysteem. Met deze technologie wordt een heel scala aan industriële markten bereikbaar wat een hogere productkwaliteit en nieuwe werkgelegenheid mogelijk maakt.
Toepassingsgebieden zijn o.a. te vinden in droogprocessen zoals in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie zoals melkpoeder, aardappelmeel, zaadconditionering verder o.a. farmacie, papierindustrie, MDF-productie, textiel, mestverwerking, meteorologie.

Luchtvochtigheid meten met geluid als nieuwe meetprincipe is een baanbrekende technologie met onderscheidend verbeterde eigenschappen ten opzichte van conventionele vochtmeetsystemen. Dit state-of-the-art meetinstrument geeft een zeer nauwkeurige en betrouwbare meting van de relatieve vochtigheid over een groot bereik ook onder zeer ongunstige omstandigheden. Er is nauwelijks onderhoud en herkalibratie nodig. Vervuiling en veroudering hebben geen tot weinig invloed op de metingen, hierdoor zijn de onderhoudskosten beperkt.

In 2017 is de doorontwikkeling en het marktrijp maken van de HumiTemp® als akoestische luchtvochtigheidsmeter in een versnelling gekomen. In de cruciale fase van doorontwikkeling heeft Metropool Regio Eindhoven (MRE) in 2017 financiële ondersteuning toegekend. Bij de ontwikkeling van het prototype heeft MRE ook al een aanjaagfunctie gehad.