[ Home ]     [ Producten ]     [ Consultancy ]    [ Contact ]    [ English
 

Over ons

Producten

Consultancy

Contact

Megen heeft primeur met innovatieve akoestische technologieInnovatieve energiebesparende regeling in monumentaal gebouw in Megen.


Een monumentaal gebouw van Cultureel Erfgoed te Megen is voorzien van een innovatieve klimaatregeling.
De regeling is gebaseerd op meten met geluid van temperaturen en luchtsnelheden. Met deze informatie wordt met de koudeval langs ramen sterk verminderd waardoor convectieve verliezen worden verminderd, hierdoor treedt energiebesparing op. Een tweede belangrijk effect is dat tocht die optreedt door de koudeval wordt verminderd. Hierdoor kan bij een lagere omgevingstemperatuur een behaaglijk klimaat worden bereikt (een graad lagere temperatuur levert 6% energiebesparing).

Het religieuze erfgoed is kenmerkend voor Brabant. Volgens de voorspellingen gaan er de komende tien jaar 50-90% van de kerken in Brabant sluiten. De onderhouds- en gebruikskosten zijn steeds moeilijker op te brengen, ook voor herbestemmingen. Het exploitabel maken - en zodoende de instandhouding - van deze bouwwerken vraagt om een energetische verbetering. Complicerend daarbij is dat de traditionele besparing- en opwekkingstechnieken beperkt toepasbaar zijn vanwege hun impact op de cultuurhistorische waarden.
De nieuwe klimaatregeling HumiTemp is bij uitstek een innovatieve methode die kan bijdragen aan de energetische verbetering en daarmee kerken een beter toekomstperspectief bieden.

In een energiebesparingsproject voor het cultureel erfgoed in een kerk van de Minderbroeders Franciscanen in Megen wordt deze innovatieve akoestische technologie voor het eerst in de gebouwde omgeving toegepast.

De meet- en regelmethode kan worden toegepast bij kerken en andere grote energieslurpende ruimten, waarbij de behaaglijkheid te wensen over laat. Dit zal een beduidende stap opleveren voor verduurzaming van grote energie-onzuinige gebouwen waaronder het cultureel erfgoed en grote hallen.