[ Home ]     [ Producten ]     [ Consultancy ]    [ Contact ]    [ English

 

ClimaPoleTM Agro

Toepassingen

Producten

> HumiTemp

> EnoTemp

> ClimaPole Indoor

> ClimaPole Agro

> ClimaView

> HumiFlow

> sFlow

> QuickScan

ClimaPoleTM is de vervanger van de klassieke klimaatmeetbox.
Het is de basis voor een nieuwe benadering van klimaat controle in de glastuinbouw. ClimaPoleTM is een lokaal klimaat monitoring systeem voor de geavanceerde horticultuur. Over een groot gebied worden voor verschillende klimaatparameters gelijktijdig gemeten en gevisualiseerd.
ClimaPoleTM is digitaal en maakt gebruik van specifieke applicatiesoftware.

 Gemeten wordt over de totale hoogte van de kas:

  • verticale temperatuurprofiel
  • vochtigheidsprofiel
  • verdeling van de verticale luchtsnelheid.

De horizontale luchtsnelheid wordt op een of twee plaatsen gemeten. Hierbij wordt de richting van de luchtstroming meegenomen.
Combinatie van deze meetdata geeft een ruimtelijk beeld en beter inzicht in de klimaataspecten over een groot relevant gebied in de kas.

Het systeem maakt gebruik van de standaard HumiTemp. 
ClimaPoleTM is uitbreidbaar met CO2- en stralingssensoren.